İş Geliştirme Nedir, Nasıl Yapılır?

Anlaşılacağı üzere tek başına bir bölümden çok, örgütün her kademesiyle bütünleşik bir halde olan iş geliştirme süreci, şirketin en önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır.

Şirketlerde İş Geliştirme Bölümleri; Örgüt Teorisi, Stratejik Yönetim, Pazarlama, Satış, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Potansiyel Büyüme Yönetimi, Analitik Geri Besleme Yönetimi, Tedarik (Acquisition), Muhasebe ve Finansal Planlama ve Özelleştirilmiş Sistemler gibi alt kolları bünyesinde barındıran bir bütünün tamamıdır. Farklı yaklaşımları ve çalışma alanlarını içerisinde bulundurması dolayısıyla, şirketin tüm bölümleriyle paralel çalışma gerçekleştirmesi gerekmektedir.

İş Geliştirme Hangi Alanlarda Kullanılır?

Ürün ve hizmet geliştirme sürecinden pazarlama sürecine kadar geniş bir alanı ilgilendiren ve eksikleri belirleme stratejisi ile bunu izleyen rekabet edilecek sektörün analizi, iş geliştiricilerin yeni bir proje için başlangıç adımlarıdır. Çağımızda çok önemli olan “Networking” (ağ kurma) anlayışı içerisinde; diğer firmalar ve bireylerle olan stratejik ilişki ve ittifaklarını sağlam referanslar üzerine kurar. Ek olarak müşteri seçimlerinde karar vericilerin özellikle seçilmesi araştırma, pazarlama ve satış işlemini hızlandıracağı gibi, bu yönde harcanacak girişimin de geri dönüşünü kolaylaştıracaktır. Karma araştırma ve pazarlama süreçleri SWOT analizleriyle de güçlendirilerek pazar riskleri azaltılabilir.

İş Geliştirme Nedir, Nasıl Yapılır?

İş Geliştirme Süreci Nasıl İlerler?

Anlaşılacağı üzere tek başına bir bölümden çok, örgütün her kademesiyle bütünleşik bir halde olan iş geliştirme süreci, şirketin en önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır. İlişkilendirildiği bölümlerin çokluğu ve birçok zaman proje ve pazarlama süreçlerinin sıfırdan üretilmesi nedeniyle varsayılan bir şekilde karışık bir yapıya sahiptir.

Sonuç olarak iş geliştirme; yönetimde, örgütsel yapıyı da etkileyecek şekilde, bölümler arası çalışmaya açık, çağdaş yönetsel stratejilerin mihenk taşlarından birisidir. Bu bağlamda iş geliştirme sadece bir iş tanımı ve unvandan öte, örgüt yapısı perspektifinden ele alınması gereken bir konudur. İş geliştirme hakkında aklınıza takılan tüm soruların yanıtlarını online danışmanlık platformu Experlizenin profesyonel danışmanlarından alabilirsiniz.

İş Geliştirme hakkında detaylı bilgiyi alanında uzman kişilerin bulunduğu online danışmanlık platformu Experlizeden alabilirsiniz.  

İlgili Yazılar

bir yorum bırakın