İş Yerinde Çatışma Yönetimi Nasıl Sağlanır?

İş yerinde çatışma sebeplerinin başlıcaları, örgütün ve işin doğasından kaynaklanan yapısal faktörler, bireyler arası farklılıklardan kaynaklanan kişisel faktörlerden meydana gelen çatışmalardır.

Çatışmanın olumlu etkiler yaratabilmesi için iyi yönetilmesi gerekmektedir. Çatışma yönetiminin başarılı olabilmesi içinse çatışmayı etkileyen faktörler ve bireylerin çatışma durumlarında sergiledikleri davranışlar iyi ve objektif olarak analiz edilmelidir.

Çatışma iyi yönetildiğinde olumlu sonuçlar alınacağı gibi kötü bir kriz yönetiminde ve çatışmanın canlı tutulmasında kötü sonuçlar doğabilir. Dolayısıyla çatışmayı çözmenin en önemli adımı, öncelikle çatışmanın var olduğunu kabul etmek ve çatışmayı tanımlamaktır. Bu noktada yönetim teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak ve belli başlı tekniklerin çatışmayı yönetecek liderler tarafından bilinmesi gerekir.

Etkili Çatışma Yönetimi 

Aynı düzeydeki bireylerin ya da ast ve üstlerin çatışmaları şeklinde ilerleyen çatışmalar örgütlerde en sık yaşanan çatışma şekilleridir. Etkili bir çatışma yönetimi açısından bu çatışmaların iyi teşhis edilmesi, nedenlerinin doğru bir şekilde analiz edilmesi gereklidir.    

Çatışma sebeplerinin başlıcaları, örgütün ve işin doğasından kaynaklanan yapısal faktörler, bireyler arası farklılıklardan kaynaklanan kişisel faktörlerden meydana gelen çatışmalardır.

iş yerinde çatışma
ekip çalışması

Kurum içi Çatışmayı Engellemek İçin Öneriler

Esnek olun; açık görüşlü olun ve sorgulayıcı bir zihinle hareket edin. 

İyi bir dinleyici olun; karşınızdaki kişiyi anlama niyetiyle dinleyin. Neler hissettiğinizi kontrol edin ve ‘Şuna ihtiyacın var’ ya da ‘Bu çok komik’ gibi direk kişisellik içeren ifadeler kullanmayın. Bu, karşı tarafta olayları kişiselleştirdiğiniz izlenimi bırakır ve örgütsel yapılarda kişiselleştirme, çatışma sürecinin fitilini ateşleyen en temel nedenler arasındadır. 

Çözüm odaklı olun; mevcut sorunun ne olduğunu anladıktan sonra çözmeye odaklanın. 

Sorgulayıcı olun; sorunu ve çözümü sorgulayın, düşünmeyi gerektiren açık uçlu sorular sorun. ‘Kim’, ‘Ne’, ‘Nerede’, ‘Ne zaman’ ve ‘Nasıl’ gibi sorularla başlayın.

Kaçının; her olumsuzluk hissettiğinizde, ‘Neden’ sorusunu sormaktan kaçının. Çünkü bu kulağa suçlayıcı gelir.

Yargılayıcı olmayın; sizi yargılamalarını istemiyorsanız, diğer bireyleri düşüncelerinden dolayı yargılamayın. Negatif tepkilerinizin görünmesine izin vermeyin. Konuşan kişinin anlaşıldığını hissetmesini sağlamak için konuyu ara ara özetleyin. Birlikte bir çözüm bulun ve bu çözüm ilk etapta bir işe yaramazsa konunun arkasını bırakmayın; diğer kişi bu konuşma için hazır olmayabilir. Eğer siz lider rolünü üstleniyorsanız, sizi takip etmesini sağlayın.

İş yerinde çatışma yönetimi hakkında tüm soruların cevaplarına online danışmanlık platformu olan Experlize’ın profesyonel danışmanlarından ulaşabilirsiniz. 

bir yorum bırakın