Proje Yönetim Süreci ve Aşamaları

Projenin hayata geçmesiyle başlayan döngünün ilk aşamasında projeye bir yönetici atanması ve proje ekip üyelerinin belirlenmesi oluşturur.

Projeler, genelde başlangıç aşamasından tamamlanma aşamasına kadar, aynı aşamalardan geçerler. Projenin hayata geçmesiyle başlayan döngünün ilk aşamasında projeye bir yönetici atanması ve proje ekip üyelerinin belirlenmesi oluşturur. Daha sonra projenin temel amaçları tanımlanır. Bu aşamada ekip liderinin, yöneticilerin, ekipte görevli diğer personelin görevleri tanımlanır. İkinci aşamasında ise, program ve proje organizasyonuna geçilir. Sorumluluk matrisi yapılır. Burada görev sorumlulukları ve fonksiyonel ilişkiler gösterilir. İş tanımlaması yapılır. Eğer personel için iş tanımlaması bulunmuyorsa tüm kilit personel için iş tanımlaması yapılır. Üçüncü aşamada proje tanımlanır. Dördüncü aşamada ise projenin kurulmasına başlanır. Bu aşamada artık kişiler, kaynaklar, yükümlülükler, çalışmalar izlenen programa göre hız kazanır. Bir projede süreç, bir işletmede yatırım kararında geçerli olan süreç olarak da düşünülebilir. Bu kapsamda süreç, düşünce aşaması, fizibilite çalışmaları, yapılabilirlik (ön proje) aşaması, değerlendirme ve yatırım kararı ve kesin proje aşaması olmak üzere yedi aşamada da ele alınabilir.

Proje Planlama Aşaması

Proje yönetiminde en çok üzerinde durulan konuların başında planlama aşaması gelir. Bu aşamada proje tanımlanarak amaçları belirlenir, neyin yapılacağı, ne zaman, nasıl ve kim tarafından yapılacağı ana saflarıyla belirlenir.

Proje Yönetim Süreci ve Aşamaları

Proje planlamasının hedefleri;

  •  Kaynak kullanımlarının izlenmesi (zaman, para, insan …)
  •  Projeyi tanımlayıcı ve bağlayıcı başarılacak işlerin belirlenmesi
  •  Proje ile ilgili tüm tahminlerin yazılı hâle getirilmesi
  •  Proje kontrol ve raporlama noktalarının belirlenmesi olarak özetlenebilir.

Proje Uygulama

Bu aşama planlanan ve süreçleri belirlenen projenin bu planlar çerçevesince ve süreçler izlenerek gerçekleştirilmesi aşamasıdır.

Müşteriye proje ürününün teslim edilmesi sürecidir. Bu aşamada proje ürünü hizmeti müşterinin kullanabileceği şekilde sisteme entegre edilir. Son kullanıcı eğitimleri, pilot uygulamalar bu aşamada hayata geçirilir ve müşteriden onaylar alınır.

Projeyi İzle ve Yönet

Proje planlandıktan sonra, projeyi yönetmek kolay gibi görünmektedir. Proje hız kazandıkça, daha elle tutulur sonuçlar ortaya koyan kısımlar üzerinde çalışmak proje ekibine daha kolay gelmektedir. Fakat projeyi izlememek proje yöneticisi ve takımı için kritik proje verilerini ve projenin başarısı için gerekli olan çalışmaları kaçırmak anlamına gelmektedir.

Proje üzerindeki kontrolü kaybetmek, proje ekibinin otoritesini zayıflatacaktır. Aksine, projenin yönetimi ve takibi her ne kadar takıma fazladan iş gibi görünse de proje yönetiminin ve proje takımının otoritesinin artmasına ve proje üzerindeki kontrolün tam olarak sağlanmasına yol açacaktır.

Projenin Sona Erme Aşaması

Bu aşamada proje tamamlanarak önceden tahsis edilmiş kaynakların (ekipman, insan gücü vb.) geri çekilecek, proje organizasyonunu sona erecek ve nihayetinde proje çıktıları, nihai müşterilere teslim edilecektir.

Ne yazık ki bu aşama her projede gerçekleştirilmemektedir. Proje Yöneticisi ve takımı geriye dönüp, bu projeden neler öğrendiklerini, ne tip riskler/zorluklar yaşadıklarını ve nasıl çözümler yarattıklarını dile getirdikleri bir doküman hazırlayarak, projenin kapanışını gerçekleştirirler. Bu aşamada yazılı hâle getirilen bireysel tecrübeler, gelecek için oldukça önemli kaynak olacaktır. Proje yönetim süreci ve aşamaları hakkında tüm soruların cevaplarına online danışmanlık platformu Experlizenin profesyonel danışmanlarından ulaşabilirsiniz. 

Proje Yönetim Süreci ve Aşamaları hakkında detaylı bilgiyi alanında uzman kişilerin bulunduğu online danışmanlık platformu Experlizeden alabilirsiniz.  

İlgili Yazılar

bir yorum bırakın