Stratejik Pazarlama ve Operasyonel Pazarlama

Stratejik pazarlama ihtiyaçları keşfeder, onları analiz eder, markaya katacağı değeri düşünür, buna uygun olarak pazarlama karması belirler.

OPERASYONEL PAZARLAMA

Bir ürünün yaratılma aşamalarının tamamının sonucunda yani ürün üretildikten sonra devreye giren bir fonksiyondur. Günlük kararlar ile ilgilenir. Operasyonel pazarlama 1 yıla kadar olan süreleri kapsar. Operasyonel pazarlama daha çok mevcut fırsatlara odaklanır. Operasyonel pazarlama daha çok dağıtım, tutundurma ve fiyatlandırma gibi konulara odaklanır.

 4P: Product (Ürün), Promotion (Tutundurma), Place (Yer), Price (Fiyat)

Operasyonel pazarlama, pazarlama karmasını belirli sınırlar içinde yönetir. Ürüne, fiyatına, satış ağına karışamaz. Ürün üzerinde yapılan değişikliklere karışamaz. Esasen, Stratejik Pazarlamanın kararları çerçevesinde çalışır.

Stratejik Pazarlama ve Operasyonel Pazarlama

STRATEJIK PAZARLAMA

Stratejik pazarlama ihtiyaçları keşfeder, onları analiz eder, markaya katacağı değeri düşünür, buna uygun olarak pazarlama karması belirler. Pazarlama faaliyetleri bu karmaya göre yönetilir. Markanın hangi ‘değeri’ yönetmesi gerektiğine karar verici mercidir. Sonrasında bunları müşteri teklifine dönüştürür.  Bu çok ciddi bir görevdir. CEO düzeyinde bir iştir ve hiçbir departmana devredilemez. Marka için hayati kararlar buradan alındığından, markanın geleceğini belirleyen yegâne yapı taşıdır. 

Marka kültürünü tarif ederek, markanın uzun dönemli yönelişinin de yol göstericisidir. Geleceğe odaklıdır. Yalnız bugünün ihtiyaçlarını değil, gelecekte bizi neler bekliyor? Bu probleme başka nasıl çözümler üretebiliriz? gibi stratejik sorular sorarak bunların üzerinde araştırmalar yapar. Yenilikçi olmak zorundadır. Değer yaratmalıdır.

Stratejik pazarlama, insanların ihtiyaçlarına çözüm üreterek, inovatif ve proaktif bir yapıda uzun vadeli planlar peşinde koşar. Stratejik pazarlama uzmanları, markalarını yönetirken işe öncelikle kavramsal olarak yaklaşırlar. İnsanları etkileyecek, onların duygularına, hislerine cevap verebilecek olgular arayışındadırlar. Strateji pazarlama ve operasyonel pazarlama hakkında merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarına online danışmanlık platformu Experlizenin profesyonel danışmanlarından anında ulaşabilirsiniz. 

Stratejik Pazarlama ve Operasyonel Pazarlama hakkında detaylı bilgiyi alanında uzman kişilerin bulunduğu online danışmanlık platformu Experlizeden alabilirsiniz.  

İlgili Yazılar

bir yorum bırakın