Ürün Satış Fiyatı Belirleme Taktikleri

Başarılı şirketler çoğunlukla bu yöntemlerin kendileri için en uygun kombinasyonunu kullanır ve ilk dikkate almaları gereken kilit faktörün müşterileri olduğunu bilir.

Doğru fiyatı belirlerken kullanabileceğiniz birçok yöntem bulunuyor. Fakat başarılı şirketler çoğunlukla bu yöntemlerin kendileri için en uygun kombinasyonunu kullanır ve ilk dikkate almaları gereken kilit faktörün müşterileri olduğunu bilir. Müşterilerinizi ne kadar iyi tanırsanız talep ettikleri değeri onlara daha iyi sağlayabilir ve böylece ürünleriniz için daha yüksek fiyatlar belirleme şansını yakalayabilirsiniz.

Müşterilerinizi Tanıyın

Pazar araştırması yapmak müşterileri tanımanızda size yardımcı olabilir. Bu araştırmalar, düzenli şekilde promosyon mailleri gönderdiğiniz mevcut müşteri tabanınızla yapabileceğiniz gayri resmi anketlerden danışmanlık şirketleri tarafından yürütülen daha kapsamlı ve pahalı araştırmalara kadar birçok farklı türde olabilir. Araştırma şirketleri sizin için pazarı keşfedebilir ve potansiyel müşterilerinizi; demografik özellikleri, satın aldıkları ürünler, hangi fiyat seviyelerine daha duyarlı oldukları gibi farklı birçok etkene göre ayrı segmentlere ayırabilir. Eğer pazar araştırması için ödeyeceğiniz birkaç bin TL paranız yoksa gelir seviyeleri ya da öğrenim düzeyleri gibi faktörlere dayanarak müşterilerinizi birkaç ayrı gruba ayırabilirsiniz. Daha sonra ise hangi müşteri grubunu hedefleyeceğinize karar verebilir ve ürün fiyatlarınızı buna göre belirleyebilirsiniz.

Maliyetlerini Takip Edin

Fiyatlandırma ile ilgili temel prensiplerden biri, belirlediğiniz fiyatların öncelikle maliyetlerinizi karşılaması gerektiğidir, kar yaratıp yaratmadığı ise dikkate almanız gereken ikincil faktördür. Bu, aynı zamanda ürünlerinizin maliyetlerini bilmeniz gerektiği anlamına gelir. Bunun yanında fiyatlarınızı ne kadar artırmanız gerektiğini ya da kar elde etmek için gereksindiğiniz satış hacmini çok iyi bilmelisiniz. Unutmayın ki bir ürünün maliyeti her zaman gerçek maliyetinin üzerindedir çünkü içerisinde genel giderleri de barındırır. Genel giderler kira gibi sabit giderler ve lojistik ya da stok maliyeti gibi değişken giderler olabilir. Ürününüzün gerçek maliyetini belirlerken bu giderleri de mutlaka hesaba katmalısınız 

Gelir Hedefinizi Belirleyin

Şirket faaliyetlerinizden ne kadar kar elde edeceğinize ilişkin bir gelir hedefi belirlemelisiniz. Bu hedefi üretim, pazarlama ve satış maliyetlerinize dâhil edin ve böylece ürününüz için uygun fiyatı belirleyin. Bir ürününüz varsa süreci oldukça basit şekilde yürütebilirsiniz. Bir sonraki yıl boyunca bu üründen kaç adet satacağınıza ilişkin tahminde bulunun. Daha sonra ise gelir hedefinizi bu sayıya bölün. Böylece gelir ve kar hedeflerinize ulaşabilmek için ihtiyacınız olan ürün fiyatını belirlemiş olursunuz. Eğer birden fazla farklı ürününüz varsa gelir hedefinizi her bir ürüne dağıtmanız gerekiyor. Daha sonra finansal hedeflerinizi yakalayabilmek adına her bir ürün için belirlemeniz gereken satış fiyatını yine aynı şekilde hesaplayabilirsiniz.

Ürün Satış Fiyatı Belirleme Taktikleri

Faaliyet Alanınızdaki Rekabet Ortamını İyi Anlamaya Çalışın

Rekabet ortamını iyi anlamak büyük fayda sağlayacaktır, çünkü çok büyük ihtimalle müşterileriniz de sizinle aynı zamanda rekabet ortamını analiz ediyor olacaktır. Pazardaki diğer ürünler sizinkilerle kıyaslanabilir nitelikte mi? Öyleyse bu ürünlerin fiyatlarını referans alabilirsiniz. Daha sonra, ürününüzün ilave değerler içerip içermediğinden emin olmalısınız. Örneğin ürününüzle beraber ek servisler de sunuyor musunuz ya da ürününüz pazarda yüksek bir kalite algısı yaratıyor mu? Durum böyleyse daha yüksek bir fiyat için yeterli gerekçeleri sağlamışsınız demektir. Ayrıca, bölgesel farklılıklar konusunda tedbirli olun ve her zaman maliyetlerinizi dikkate alın. Hatta ürünlerinizin fiyatları ile rakiplerinizinkiler arasında birebir kıyaslama yürütmek bile faydalı olabilir. Burada önemli olan sadece liste fiyatlarını değil net fiyatları da karşılaştırmak gerektiğidir. Gerekli verileri toplayabilmek için telefon görüşmeleri, gizli alışveriş araştırması ya da yayınlanmış raporlar gibi kanallardan yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda, süreç boyunca müşterilerinizin şirketinize, ürünlerinize ve rekabet ortamınıza ilişkin taşıdığı algıyla ilgili notlar tutmaya çalışın. Unutmayın, değerlendirme yaparken kendinize karşı dürüst davranmanız son derece önemli.

Pazarın Nereye Gittiğini Öngörmeye Çalışın

Gelecekte ürününüze olan talebi etkileyebilecek faktörleri yakından takip etmelisiniz. Uzun dönem iklim koşullarından ürünlerinizin satışına etki edebilecek devlet yasalarına kadar birçok şey bu faktörlere dâhildir. Ayrıca rakiplerinizi ve pazarda yaptıkları hamleleri de hesaba katmalısınız. Örneğin, rakiplerinizden biri pazara yeni sunduğunuz bir ürün karşısında fiyat rekabeti başlatabilir mi?

Ürün satış fiyatı belirleme taktikleri hakkında tüm sorularınızın yanıtlarına alanında uzman kadroya sahip online danışmanlık platformu Experlizeden ulaşabilirsiniz.

Ürün Satış Fiyatı Belirleme Taktikleri hakkında detaylı bilgiyi alanında uzman kişilerin bulunduğu online danışmanlık platformu Experlizeden alabilirsiniz.  

İlgili Yazılar

bir yorum bırakın